Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vân Hòa

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsvanhoa@edu.viettel.vn