Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vân Hòa

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội